Random Pieces of Mind

思母

三载若过隙,游子千里行。

仍记膝前语,长思泪满襟。

凭阑独远望,不闻嘱咐音。

零星风尘事,再难诉你听。« 从拼多多股东信说开去 :: 0509 »